Måndag

Måndag morgon-förmiddag kommer asfaltering ske av de sämsta bitarna på vägen ner till golfbanan

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Info inför helgen

Vi börjar nu med våran helgklippning så det ska vara nyklippta greener både lördag och söndag. Lägesförbättring på Fw

Publicerat i Uncategorized

Tisdag och Onsdag

Tisdag och onsdag är banan stängd till kl 9.00 p.g.a att det kan vara frost på greenerna. Riskörning och städning efter städdagen pågår nu för att få bort alla högar efter banan

Publicerat i Uncategorized

Tack till alla

Tack till alla som var med på städdagen ca 135 st . . Söndag ingen start före kl 10.00 p.g.a att det troligen är frost på greenerna

Publicerat i Uncategorized

Visst ser det inbjudande ut efter klippningen, lördag städdag sen på söndag kan vi spela efter 10.00 eller när frosten har släppt

Publicerat i Uncategorized

Fikapaus

Sista vintergolfen för de tappra vinterspelarna som spelar bara det inte är för mycket snö, till nästa vecka blir det förhoppningsvis på ordinarie greener

Publicerat i Uncategorized

En vecka till städdagen samling på gården klockan 8.00. Vi har nu provklippt några greener och kommer under veckan att börja med klippningen av greener

Publicerat i Uncategorized